Chứng minh tài chính du học Pháp

Chứng minh tài chính du học Pháp rất đơn giản. Sau đây là quy định của đại sứ quán Pháp năm 2015:

Cách chứng minh tài chính du học Pháp

Đương đơn phải trình giấy xác nhận của ngân hàng số tiền ít nhất là 7380 Euro (hoặc số tiền tương đương bằng đồng hay đô la). Khoản tiền này tương đương với số tiền chi phí cuộc sống cho một năm học, không bao gồm tiền học phí. Trường hợp đặc biệt:

Đối với sinh viên được cấp học bổng: chứng nhận học bổng trên đó ghi rõ số tiền và thời gian được nhận học bổng. Trường hợp số tiền học bổng thấp hơn 7380 Euro/năm học: chứng nhận tài khoản ngân hàng số tiền còn thiếu.

Trường hợp được bảo lãnh tài chính toàn bộ bởi một người bên Pháp hay bố mẹ: giấy xác nhận việc bảo lãnh tài chính (mẫu đơn Cam kết bảo lãnh tài chính) và giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập.

Trường hợp được cung cấp chỗ ở: giấy xác nhận tài khoản ngân hàng số tiền 3690 Euro, thay vì 7380 Euro, và giấy chứng nhận chỗ ở.

Trường hợp đi học ở một chương trình có mất học phí: chứng minh số tiền 7380 Euro và học phí 1 năm. Nếu đương đơn đã nộp toàn phần hay một phần học phí: giấy nộp tiền. Nếu đương đơn đã nộp một phần học phí: chứng minh số tiền 7380 Euro và số tiền học phí nộp trước.

Như vậy, để chứng minh tài chính du học Pháp, bạn cần chứng minh một khoản tiền tiết kiệm bằng chi phí một năm học tại đây bao gồm chi phí sinh hoạt và học phí là 7380 Euro. Trường hợp đã đóng học phí hoặc được học bổng hoặc có chỗ ở thì cần chứng minh một khoản tiền bằng tổng chi phí trừ đi số tiền học phí đã đóng hoặc học bổng hoặc giấy chứng nhận chỗ ở. Nếu có tiền mặt, bạn có thể ra bất cứ ngân hàng nào tại Việt Nam gửi tiền tiết kiệm và yêu cầu một giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm, bản song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Đồng tiền gửi là VNĐ và quy đổi ra USD hoặc EURO đều được chấp nhận. Không quy định kỳ hạn gửi. Sau khi phỏng vấn xong có thể rút tiền ra.

Hãy sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính của chúng tôi. Thủ tục rất đơn giản, chi phí hợp lý, làm sổ trên toànquốc, đảm bảo sổ thật – tiền thật 100% và đảm bảo 100% đủ tiêu chuẩn của Đại sứ Quán/Trường học.
Chúc các bạn du học Pháp thành công!

Leave Comments

0899106710
0899106710